« Quay lại

Quy Mô Sản Xuất Công ty Vinh Hưng Phú

Quy mô sản xuất công ty Cao Lanh Vinh Hưng Phú 

Nhà xưởng công ty Vinh Hưng Phú

Nhà xưởng công ty Vinh Hưng Phú

Xe chuyên dùng phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Xe chuyên dùng phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Kho nguyên liệu

Kho nguyên liệu

Máy nghiền bột cao lanh

Máy nghiền bột cao lanh   

Hệ thống lò sấy cao lanh

Hệ thống lò sấy cao lanh

Hệ thống chảo tạo zeolite hạt

     Hệ thống chảo tạo zeolite hạt   

 

Tin nổi bật